3

Os Vedas são Politeístas?

आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् । सर्व देव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति ।। ākāśāt patitaṃ toyaṃ yathā gacchati sāgaram । sarva deva namaskāraḥ keśavaṃ pratigacchati ।। Assim como a água que [...]